SELAMAT DATANG

Terms and Conditions

  • Tempahan hanya dianggap SAH sekiranya disertakan dengan bukti bayaran.
  • Semua barangan yang dihantar telah dipastikan tahap kualitinya dan dalam keadaan baik. Pihak kami tidak akan bertanggungjawab diatas kehilangan, dan kerosakan barangan semasa/ setelah urusan penghantaran dilakukan.
  • Setiap urusniaga adalah muktamad.
  • Semua produk yang telah dijual tidak boleh dipulangkan atau ditukar samada dengan produk lain atau dengan wang ringgit melainkan atas sebab-sebab tertentu yang diterima oleh kami. Semua pertukaran yang diluluskan mestilah dibuat dalam tempoh 10 hari dari tarikh barang dihantar & kos penghantaran perlu ditanggung sendiri oleh pihak pembeli. Sebarang pertukaran selepas tempoh ini tidak akan dilayan.
  • Semua urusniaga adalah dalam Ringgit Malaysia.
  • Lain-lain terma & syarat seperti yang tertera di dalam website kami digunapakai.
  • Kami berhak untuk mengubah atau menukar polisi atas sebab tertentu pada bila-bila masa tanpa notis.
Terms and Conditions Terms and Conditions Reviewed by Acik on 5:27 PM Rating: 5

Featured Slider

Powered by Blogger.